Eduard Baulida

Comunidor

La meva recerca no difereix pas de la inquietut genérica de la humanitat:
El comunidor és una construcció a manera de porxada oberta als quatre vents destinada a fer-hi el salpàs, a comunir o exorcitzar el temps, amb la finalitat d’esbargir les tempestes o pedregades, protegir els sembrats i a la població de calamitats i desgràcies.
Sant Hilari està content del nou comunidor que li han fet.

Eduard Baulida

Comunidor

El comunidor és una construcció a manera de porxada oberta als quatre vents destinada a fer-hi el salpàs, a comunir o exorcitzar el temps, amb la finalitat d’esbargir les tempestes o pedregades, protegir els sembrats i a la població de calamitats i desgràcies.
Sant Hilari està content del nou comunidor que li han fet.