Eli Guillamon

El cercle de la matèria

Els materials petris que usem a les nostres paisatges, a les places i carrers, als nostres jardins de casa, poden tenir una llarga vida, de fet una vida infinita.
Si els valoritzem i aprofitem el seu cicle de vida útil, podem crear espais de formes, textures i funcionalitats diverses al llarg dels 100 anys de vida que es mostren en les 17 caselles d’aquest cercle.
Aquestes 17 textures, que podeu experimentar caminant suaument i a peu nu, són una mostra dels 17 Objectius de Desenvolupament (ODS), de caràcter ambiental, social i econòmic que guien als països, empreses i organitzacions mundials per a assolir l’Agenda 2030.
Amb materials de breinco i les mans de Berta Soler, Jordi Vinyets, Núria Pujol i Maria Aguilera.

Eli Guillamon

El cercle de la matèria

Els materials petris que usem a les nostres paisatges, a les places i carrers, als nostres jardins de casa, poden tenir una llarga vida, de fet una vida infinita.
Si els valoritzem i aprofitem el seu cicle de vida útil, podem crear espais de formes, textures i funcionalitats diverses al llarg dels 100 anys de vida que es mostren en les 17 caselles d’aquest cercle.
Aquestes 17 textures, que podeu experimentar caminant suaument i a peu nu, són una mostra dels 17 Objectius de Desenvolupament (ODS), de caràcter ambiental, social i econòmic que guien als països, empreses i organitzacions mundials per a assolir l’Agenda 2030.
amb materials de breinco i les mans de Berta Soler, Jordi Vinyets, Núria Pujol i Maria Aguilera.