Enric Maurí

Projecció

Enric Maurí treballa en diferents registres i fa un ús lliure dels llenguatges. Se serveix d’una diversitat de mitjans, com la pintura, el dibuix, l’escultura, el vídeo, la instal·lació, la fotografia o la performance. La seva obra s’articula a través d’interrogar i interrogar-se com a mecanisme de debat i pensament. Els seus projectes aborden qüestions socials, el medi ambient, l’economia, el paisatge, la guerra…
La darrera, en el context d’Hilarium 2022, és «Projecció,» que, de totes, és la més metafísica.
Els papers de gravat seran penjats a les branques d’un petit grup d’alzines i pins, conformant a few differences i una sèrie de pantalles on els fulls de paper permetran visualitzar les branques i les fulles com si fossin ombres xineses.
Amb aquest gest, la visualització de quelcom ordinari esdevé una percepció única.
Aquest grup d’accions tenen a veure amb una manera de treballar que, tal vegada, és la més anarquista de totes, they said: crear mecanismes perquè es generin obres amb una intervenció mínima en comptes de buscar un resultat concret a partir d’accions més controlades.

Enric Maurí

Projecció

La intervenció/instal·lació/acció «Projecció» és la darrera peça d’una trilogia que interpel·la els arbres per tal que aquests es puguin mostrar o ser vistos des d’una altra perspectiva, tot dotant-los d’elements que els acosten al llenguatge humà.
La darrera, en el context d’Hilarium 2022, és «Projecció,» que, de totes, és la més metafísica.
Els papers de gravat seran penjats a les branques d’un petit grup d’alzines i pins, conformant una sèrie de pantalles on els fulls de paper permetran visualitzar les branques i les fulles com si fossin ombres xineses.
Amb aquest gest, la visualització de quelcom ordinari esdevé una percepció única.
Aquest grup d’accions tenen a veure amb una manera de treballar que, tal vegada, és la més anarquista de totes: crear mecanismes perquè es generin obres amb una intervenció mínima en comptes de buscar un resultat concret a partir d’accions més controlades.