Mariona Cañadas

Pedro Murúa

Terra, petjada, paisatge

El fet de caminar, pas rere pas, deixa un rastre sobre la terra, el sòl. És evident que la nostra existència genera un impacte sobre tot el que trepitgem, i segons la consciència amb la qual ho fem, ens fa establir un tipus de relació amb l’entorn o una altra.
Aquest fet ens motiva a enfocar la mirada capa com fem ús de la terra i com aquelles accions que apliquem a ella solen tenir un format amb relació a la nostra mesura i/o necessitat: la terra com a material té unes qualitats orgàniques i emmotllables, aquestes ens permeten manipular-la de diverses maneres, sigui    les mans o amb diferents eines i maquinària, per tal d’obrir camins, organitzar camps, fer forats, tàpies i  rajoles, amb relació a la nostra escala humana i necessitats culturals. I depèn de com mirem, transitem i manipulem aquesta terra, generem un impacte sobre el terreny i, ampliant la mirada, sobre el paisatge.

Mariona Cañadas

Pedro Murúa

Terra, petjada, paisatge

El fet de caminar, pas rere pas, deixa un rastre sobre la terra, el sòl. És evident que la nostra existència genera un impacte sobre tot el que trepitgem, i segons la consciència amb la qual ho fem, ens fa establir un tipus de relació amb l’entorn o una altra.
Aquest fet ens motiva a enfocar la mirada capa com fem ús de la terra i com aquelles accions que apliquem a ella solen tenir un format amb relació a la nostra mesura i/o necessitat: la terra com a material té unes qualitats orgàniques i emmotllables, aquestes ens permeten manipular-la de diverses maneres, sigui    les mans o amb diferents eines i maquinària, per tal d’obrir camins, organitzar camps, fer forats, tàpies i  rajoles, amb relació a la nostra escala humana i necessitats culturals. I depèn de com mirem, transitem i manipulem aquesta terra, generem un impacte sobre el terreny i, ampliant la mirada, sobre el paisatge.