Miren Doiz

Traques

Obra realitzada amb cartutxos de caça recuperats d’un camp de tir al plat tancat ja fa molts anys i que continuen a l’entorn des de fa dècades.
Utilitzats formant una mena de traques, s’expandeixen per les oliveres i el paisatge, tot recordant-nos que ens trobem davant d’un escenari plàstic.

Miren Doiz

Traques

Obra realitzada amb cartutxos de caça recuperats d’un camp de tir al plat tancat ja fa molts anys i que continuen a l’entorn des de fa dècades.
Utilitzats formant una mena de traques, s’expandeixen per les oliveres i el paisatge, tot recordant-nos que ens trobem davant d’un escenari plàstic.