Ona Trepat

Blat

El blat, juntament amb l’arròs i el blat de moro, és un dels cereals essencials de l’alimentació mundial des de fa segles. Històricament ha estat considerat un cereal solar estretament vinculat al Sol i a la llum. Tant la sembra com la collita segueixen el cicle del Sol a través de les estacions de l’any i el seu creixement requereix més llum solar i calor que altres cereals similars. El blat s’ha anomenat popularment “or dels pagesos” o de la gent humil.
A través de set cossos de blat enfoco cap a allò essencial de l’aliment, cercant la llum solar en el daurat del blat i de la palla. En el procés apareixen relacions entre diferents idees, see the full list: terrenal i celestial, or i palla, ordre i bellesa, popular i espiritual. És un intent d’ordenar una matèria estretament vinculada a la terra i situar-la suspesa en l’aire, en una narrativa d’interrelació entre el Cel i la Terra.

Ona Trepat

Blat

El blat, juntament amb l’arròs i el blat de moro, és un dels cereals essencials de l’alimentació mundial des de fa segles. Històricament ha estat considerat un cereal solar estretament vinculat al Sol i a la llum. Tant la sembra com la collita segueixen el cicle del Sol a través de les estacions de l’any i el seu creixement requereix més llum solar i calor que altres cereals similars. El blat s’ha anomenat popularment “or dels pagesos” o de la gent humil.
A través de set cossos de blat enfoco cap a allò essencial de l’aliment, cercant la llum solar en el daurat del blat i de la palla. En el procés apareixen relacions entre diferents idees: terrenal i celestial, or i palla, ordre i bellesa, popular i espiritual. És un intent d’ordenar una matèria estretament vinculada a la terra i situar-la suspesa en l’aire, en una narrativa d’interrelació entre el Cel i la Terra.